Skontaktuj się z nami:
Kraków, ul. Zakopiańska 56A
pon-pt: 11-19, sb: 10-15

Wkładki na ból i pieczenie przodostopia

Indywidualne wkładki do butów wykonywane z baz wkładek PODIATECH w gabinetach ortopodologii i fizjoterapii

Bazy wkładek marki PODIATECH zawierają m.in. miękkie materiały, które dają szansę na poprawę komfortu i zmniejszenie ryzyka nawrotu bolesnych odcisków i modzeli na podeszwowej stronie przodostopia. Wykonanie wkładek indywidualnych powinno być poprzedzone badaniem stóp i/lub postawy ciała przeprowadzonym przez przeszkolonego w tym zakresie fizjoterapeutę lub podologa. Na podstawie wniosków diagnostycznych specjalista ustala odpowiednią dla każdego pacjenta kombinację materiałów oraz projektuje z ich wykorzystaniem wkładki indywidualne

Poniżej przykład wkładki na płaskostopie poprzeczne przeznaczonej do noszenia w obuwiu codziennym.

Wkładki na ból przodostopia dla sportowców

Podiatech oferuje również materiały techniczne oraz wstępnie skomponowane bazy wkładek, które po modyfikacjach wprowadzonych przez fizjoterapeutę/podologa mają na celu zmniejszenie przeciążenia przodostopia podczas aktywności sportowej. Poniżej prezentujemy przykłady wkładek ortopedycznych wykonanych indywidualnie dla:

 • pacjenta rekreacyjnie uprawiającego bieganie,
 • pacjenta grającego w piłkę nożną.

W poniższych przykładowych wkładkach zmodyfikowano bazy, dodając podparcie pod głowy kości śródstopia I i/lub V celem ułatwienia przetaczania stopy (stymulacji propulsji) oraz odciążenia przyległych bolesnych głów kości śródstopia.

Elementy korekcyjne we wkładkach na bolesne płaskostopie poprzeczne

W konstrukcji wkładek na płaskostopie poprzeczne często dodatkowo uwzględnia się elementy, takie jak:

 • poprzeczka metatarsalna,
 • pelota metatarsalna.
Francuscy podolodzy z centrum szkoleniowego Podiatech (m.in. Christophe Blanc) zalecają, aby elementy te zostały wkomponowane we wkładkę w formie odpowiednio ukształtowanej żywicy. Dzięki temu obciążenia zostają przeniesione na pelotę/poprzeczkę, odciążając położone dystalnie głowy kości śródstopia.

Wkładki na metatarsalgię - ból przodostopia - wykonywane na miarę

Jako wyłączny dystrybutor produktów marki PODIATECH w Polsce przeprowadzamy warsztaty praktyczne z wykonywania indywidualnych wkładek na ból przodostopia wynikający z różnych patologii i zaburzeń biomechanicznych w obrębie stopy. 

Adresatami kursu są fizjoterapeuci i podolodzy, którzy po ukończeniu szkolenia wykonują specjalistyczne wkładki ortopedyczne w swoich gabinetach.

Uwaga!

Indywidualne wkładki ortopedyczne przygotowywane przez fizjoterapeutów lub podologów na podstawie badania ortopodologicznego są wyrobami medycznymi. Wkładki ortopedyczne należy użytkować zgodnie z instrukcją przekazaną przez osobę wykonującą wkładki. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z fizjoterapeutą lub podologiem. 

Jesteś FIZJOTERAPEUTĄ lub PODOLOGIEM i chcesz nauczyć się wykonywać wkładki na metatarsalgię?

Jesteś PACJENTEM i szukasz punktu, w którym specjalista zbada Twoje stopy i wykona dla Ciebie indywidualne wkładki na ból przodostopia?

Jak wykonywane są specjalistyczne wkładki na płaskostopie poprzeczne i ból przodostopia?

Badanie stóp pacjenta przed projektowaniem wkładek na bolesne przodostopie

Fizjoterapeuta lub ortopodolog przeprowadza:

 • badanie manualne stopy – szczególnie ocenę bolesności głów kości śródstopia, ocenę mobilności pierwszego promienia, 
 • test Silvejskjolda, który wykrywa i różnicuje przykurcz mięśnia brzuchatego łydki i przykurcz mięśnia trójgłowego łydki (mięśnia brzuchatego wraz z leżącym pod nim mięśniem płaszczkowatym),
 • badanie stóp na podoskopie,
 • badanie na macie tensometrycznej, które szczegółowo pokazuje rozkład obciążeń pod stopami w pozycji stojącej oraz w trakcie chodu (opcjonalnie).

Jak wygląda pełny proces przygotowania wkładek ortopedycznych na ból przodostopia Podiatech?

 1. Pobranie odbitki stopy pacjenta za pomocą plantokonturografu.
 2. Zaprojektowanie elementów odciążających na odbitce plantokonturograficznej.
 3. Wybór bazy wkładki – sportowej lub do chodzenia.
 4. Modyfikacja bazy wkładki według wcześniej wykonanego projektu, np. uwzględnienie peloty lub poprzeczki metatarsalnej, wydłużenie sztywnika żywicznego pod głowę I-wszej kości śródstopia
 5. Pobranie wycisku stóp pacjenta na poduszkach podciśnieniowych (próżniowych).
 6. Włożenie nagrzanych wkładek w odciski stóp pacjenta.
 7. Formowanie wkładek pod stopami pacjentami – obniżająć temperaturę, wkładki twardnieją, przyjmując indywidualny kształt z naniesionymi korektami. 

Wkładki ortopedyczne a dodatkowe elementy terapii

W niektórych przypadkach konieczne jest równoczesne wdrożenie dodatkowego postępowania:

 • rozciągania przykurczonych mięśni łydek (jeśli zostało to wykryte testem Silverskjolda),
 • modyfikacja noszonego obuwia – szersze noski, grubsza podeszwa. 

Wkładki na przód buta – czy będą wystarczające?

Wkładki wkładane w przednią część wnętrza buta są najczęściej całkowicie płaskie i zawierają jedynie miękkie materiały zlokalizowane pod przodostopiem. Wkładki te nie zawierają elementów przenoszących naciski na przyległe strefy stopy, często też nie różnicują rozkładu obciążeń pod głowami kości śródstopia. Większą szansę na złagodzenie dolegliwości bólowych będą miały kompleksowe wkładki o pełnej długości, najlepiej wykonywane na miarę, dopasowane do indywidualnej biomechaniki stopy oraz ewentualnych zaburzeń wzorca chodu u pacjenta. 

Wskazania do noszenia wkładek ortopedycznych

Wskazania do stosowania wkładek ortopedycznych różnią dla każdej osoby – zależnie od wniosków diagnostycznych uzyskanych podczas badania ortopodologicznego. 

Wkładki na płaskostopie poprzeczne mogą mieć za zadanie:

 • poprawę komfortu i zmniejszenie stopnia przeciążenia przodostopia, 
 • spowolnienie lub profilaktykę tworzenia się modzeli i odcisków na podeszwie stopy,
 • zmniejszenie ryzyka rozwoju patologii z przeciążenia, np.  nerwiaka Mortona, złamania zmęczeniowego głów kości śródstopia,
 • uzupełnienie terapii schorzeń w obrębie przodostopia.
wkładki na płaskostopie poprzeczne do butów

Uwaga!

Indywidualne wkładki ortopedyczne przygotowywane przez fizjoterapeutów lub podologów na podstawie badania ortopodologicznego są wyrobami medycznymi. Wkładki ortopedyczne należy użytkować zgodnie z instrukcją przekazaną przez osobę wykonującą wkładki. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z fizjoterapeutą lub podologiem. 

Więcej o bólu przodostopia

Co wywołuje ból stopy z przodu? Co to jest metatarsalgia? 

Terminem metatarsalgia określa się ból zlokalizowany na podeszwowej stronie przodostopia, który najczęściej związany jest z „płaskostopiem poprzecznym”. Dochodzi wtedy do nierównomiernego rozkładu nacisków pod głowami kości śródstopia. 

Bardzo często stwierdzana jest tzw. metatarsalgia z przeniesienia – gdy I kość śródstopia przestaje przenosić obciążenia (np. wskutek uniesienia I promienia, niestabilności w stawie klinowo-śródstopnym I) i w efekcie obciążenie kierowane jest na II i III kość śródstopia. W badaniu baropodometrycznym stwierdza się punktowo zwiększone naciski, co w warunkach klinicznych zostaje odzwierciedlone tworzeniem się na skórze bolesnych zgrubień – odcisków, modzeli. 

Możliwe jest też ogólne przeciążenie przodostopia w stopie o prawidłowej budowie, np. u biegaczy, tancerzy, miłośników wycieczek górskich. Poduszka tłuszczowa przodostopia u tych osób może ulec stopniowej degeneracji. 

Objawy przeciążenia przodostopia, płaskostopia poprzecznego

Objawy metatarsalgii najczęściej zgłaszane przez pacjentów:

 • Ból w przedniej części stopy – często opisywany jako ostry, piekący ból pod przodostopiem, szczególnie podczas obciążania stopy, 
 • Dyskomfort podczas chodzenia – ból istotnie nasila się podczas przetoczenia stopy czyli podczas chodzenia, biegania, 
 • W niektórych przypadkach przodostopie może być lekko opuchnięte.
 • Wskutek nierównomiernego rozkładu ciężaru na przodostopiu mogą pojawić się bolesne zgrubienia – odciski, modzele.
 • W niektórych przypadkach w obrębie palców może pojawić się uczucie zdrętwienia lub mrowienia, co może świadczyć o powikłaniu płaskostopia poprzecznego zwanym nerwiak Mortona. 

Jesteś FIZJOTERAPEUTĄ lub PODOLOGIEM i chcesz nauczyć się wykonywać wkładki na metatarsalgię?

Jesteś PACJENTEM i szukasz punktu, w którym specjalista zbada Twoje stopy i wykona dla Ciebie indywidualne wkładki na ból przodostopia?

Inne patologie