fbpx
Kraków, ul. Zakopiańska 56A
+48 603 289 589
pon - wt: 11 - 15, śr: 16 - 20

Metatarsalgia - wkładki 3Feet Patho-Logic®️

Co to jest metatarsalgia? 

Terminem metatarsalgia określa się ból zlokalizowany na podeszwowej stronie przodostopia, który najczęściej związany jest z „płaskostopiem poprzecznym”. Dochodzi wtedy do nierównomiernego rozkładu nacisków pod głowami kości śródstopia. 

Najczęściej stwierdzana jest tzw. metatarsalgia z przeniesienia – gdy I kość śródstopia przestaje przenosić obciążenia (np. wskutek uniesienia I promienia, niestabilności w stawie klinowo-śródstopnym I) i w efekcie obciążenie kierowane jest na II i III kość śródstopia. W badaniu baropodometrycznym stwierdza się punktowo zwiększone naciski, co w warunkach klinicznych zostaje odzwierciedlone tworzeniem się na skórze bolesnych zgrubień – odcisków, modzeli. 

Możliwe jest też ogólne przeciążenie przodostopia w stopie o prawidłowej budowie, np. u biegaczy, tancerzy, miłośników wycieczek górskich. Poduszka tłuszczowa przodostopia u tych osób może ulec stopniowej degeneracji. 

Cele wkładek na płaskostopie poprzeczne, metatarsalgię

Wkładki na płaskostopie poprzeczne mają za zadanie:

 • poprawić komfort i zmniejszyć stopień przeciążenia przodostopia, 
 • zmniejszyć nacisk w obrębie stref zwiększonego obciążenia, 
 • spowolnić lub zapobiec tworzeniu się modzeli i odcisków. 

Metatarsalgia – modyfikacja wkładki 3Feet Patho-Logic

 • Wkładka bazowa dostosowana do wysokości sklepienia podłużnego, stabilizująca tyłostopie lub korygująca nieprawidłowe ustawienie osiowe tyłostopia

+ możliwości:

 1. Globalne przeciążenie przodostopia:
 • Expertene pod wszystkimi głowami kości śródstopia (komfort, aktywna ochrona przodostopia), 
 1. Ból / modzele pod głowami II i III kości śródstopia:
 • Expertene pod głowami II i III kości śródstopia (środkowe pole) – komfort, ochrona
 • Viscotene pod głowami I i V kości śródstopia (dwa skrajne pola) – różnicowanie odczuć w obrębie przodostopia, ułatwienie propulsji przy udziale I kości śródstopia, 
 • Podkładka neutralna na wysokości głowy I kości śródstopia (opcjonalnie), ale umieszczana na podeszwowej stronie wkładki (daje nam większą grubość materiału i lepsze podparcie głowy I kości śródstopia) – ułatwienie propulsji przy udziale I kości śródstopia,
 • Pelota metatarsalna (opcjonalnie) umieszczana na podeszwowej stronie wkładki – proksymalne przemieszczenie nacisków. 
metatarsalgia - wkładki
bóle stopy z przodu - modyfikacja wkładek

Inne patologie - opis modyfikacji wkładek 3Feet Patho-Logic: